Информационно осигуряване на
учебния процес в ХТМУ – София

Актуална информация за оценките, кредитите и други данни относно учебния процес за студентите по дисциплините:
  • информатика I

Студент
Име:
Фамилия:
Факултетен номер:

© 2016 Катедра "Програмиране и използване на изчислителни системи"

administrator:гл.ас.инж.Д.Пилев