Информационно осигуряване на
учебния процес в ХТМУ – София

Актуална информация за оценките, кредитите и други данни относно учебния процес за студентите по дисциплините:
  • информатика I
  • информатика II

Студент
Име:
Фамилия:
Факултетен номер:

© 2017 Катедра "Информатика"

administrator